GABRIEL POȘOI – PSIHOLOG

Posoi Gabriel

GABRIEL POȘOI

Psihologie
  • 0351.423.342; 0351.423.344; 0351.423.347 pentru programări

Gabriel Posoi

Psihologie clinică
– Psihodiagnostic și evaluare clinică

Evaluare psihologică a gradului de discernământ;
Evaluare complexă a personalității;
Evaluare psihologică pentru Comisia de Expertiză Complexă a Persoanelor
Adulte cu Handicap.

– Intervenție /asistență/ consulanță
Consiliere în situații de criză
Consiliere și terapie suportivă

Psihologiamuncii și organizațională
– Evaluare psihologică în vederea:

Angajării, controlului periodic, autorizării/ menținerii în funcție sau la solicitarea
intituțiilor angajatoare;
Participării la concurs în vederea ocupării unor funcții de conducere sau de
execuție;
Recrutării și selecției profesionale;
Consilierii pentru orientarea în carieră sau reconversie profesională;
Consultanței pentru managementul resurselor umane.

Psihologia transporturilor
– Testare psihologică în vederea obținerii/ redobândirii permisului de conducere categoriile
A, B, C, CE, D.

Psihologia aplicată în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale
– Evaluare psihologică în vederea:

Angajării/controlului periodic a agenților de securitate;
Obținerea permisului de port armă;
– Managementul situațiilor de criză și negociere.

Studii: Facultatea de Psihologie București
Master: ”Managementul organizațional și al resurselor umane”

Atestări:
Atestat în psihologie clinică;
Atestat în psihologia muncii;
Atestat în psihologia transporturilor;
Atestat în psihologia aplicată în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

Programe/ workshop-uri/ cursuri de formare continuă:
o ”Anxietatea la copil: strategii de diagnostic clinic și de intervenție psihoterapeutică”
o ”Hiperactivitatea cu deficit de atenție la copil: strategii de diagnostic clinic și de intervenție
psihoterapeutică”
o ”Aspecte psihologice ce evidențiază comportamente inadecvate pentru solicitanții sau deținătorii
de permis port armă”
o ”Managementul modern al serviciilor de psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale”
o ”Rolul particularităților psihoindividuale în determinarea performanței și reușitei profesionale”
o ”Modalități psihologice de identificare și prevenire a comportamentelor de risc în trafic”
o ”Rolul activ al psihologului în procesul de instruire și formare a viitorului conducător auto”
o ”Susținerea psihologică în activitatea profesională și în carieră”
o „Evaluarea psihologică bazată pe predictori universali în psihologia muncii şi organizaţională”
o ”Managementul psihoterapeutic al bolnavului de cancer”
o Congres internațional ”Cercetarea modernă în Psihologie” Sibiu 2017
Membru în comitetul director al Filialei Dolj a Colegiului Psihologilor din România

    START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH