Protecția datelor personale

Informare

Securitatea Datelor Personale

Centrul Medical Renasterea SRL Craiova are sediul social în mun. Craiova , Str. Aries, Nr. 36, Jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.:J16/2374/2005; C.U.I. 18171453; date de contact: telefon 0351.423342 sau e-mail: centrul_renasterea@rdsmail.ro.

Unitatea desfășoară activități specifice în domeniul „Activități de asistență spitalicească si ambulatorii de specialitate“ efectivă în cadrul Centrului Medical Renasterea SRL  – situat în mun. CRAIOVA,Str. Doljului, Nr. 35, Jud. Dolj și are desemnat DPO – Responsabil cu protecția datelor personale, pe dl. Sala Lucian, cu următoarele date de contact: Telefon: 0760049830.

Conform cerințelor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Centrul Medical Renasterea SRL, în calitate de operator, are obligația de a administra, în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: furnizare bunuri și servicii în domeniul „Activități de asistență spitalicească“ si ambulatorii de specialitate.

Centrul Medical Renasterea SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Nu sunteti obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare furnizării bunurilor și/sau serviciilor solicitate de dumneavoastră. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea încheierii unui contract de furnizare a bunurilor și/sau serviciilor pentru care ne-ați contactat, precum și faptul că nu puteți beneficia de programări.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt transmise, în cazul pacienților/clienților care beneficiază prin intermediul societății Centrul Medical Renasterea SRL de servicii, numai în reteaua unității și partenerilor din rețeaua medicală care concură la realizarea actului medical solicitat.

CONFIDENȚIALITATE

Datele furnizate sunt confidențiale și nu vor fi divulgate unei terțe părți.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către  Centrul Medical Renasterea SRL în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele furnizate vor fi stocate pe perioada cât sunteți pacientul unității.

Centrul Medical Renasterea SRL vă asigură drepturile de informare și acces, rectificare și ștergere, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, opoziție și dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automat asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispozițiile art. 15-22 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date .

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH